Goigs a sant Corneli i sant Ciprià, patrons d'Ordino (Andorra).

GOIGS DELS SANTS MARTIRS CORNELI Y CIPRIA PATRONS DE LA PARROQUIA D'ORDINO.


Puig que Déu vos destinà
que' n foseu Martiritzats:
Vullau ser nostres advocats
Sant Corneli y Sant Ciprià.

En la ciutat Tiberiana
gloriós Corneli nasquereu
de Cristo la fe divina
allí fou hont coneguereu
el zel vostre hi desterrà
ensemps vicis y pecats.
...
Cartago à Ciprià elegí
de sa Iglesia per Pastor,
al zel de apóstol uní
de virtuts preuhat tresor
y son saber n' admirà
de son segle als grans lletrats.
...
Puig Ordino hus aclamà
llurs protectors y advocats:
Ohiu ses necessitats,
Sant Corneli y Sant Ciprià.


El poble d'Ordino amb l'església de Sant Corneli i Ciprià.
Foto: Josep Maria.
Retaule principal de l'església d'Ordino.
Foto: Josep Maria.
Església de Sant Corneli i Sant Ciprià.
Foto: Josep Maria.
Campanar i muntanyes andorranes.
Foto: Josep Maria.


Comentaris