Goigs a sant Mamet. Corró d'Amunt a Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÒS SANT MAMÈT, QUES CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE CORRÒ DEMUNT. Any 1710.

Sant Mamet de Cesarea de Capadòcia

Puix de Deu sou tant amàt,
y Martir tant gloriòs,
Mamet benaventuràt
pregau per los pecadórs.

En Capadocia nasquereu
dins de una presò tancàt,
los Pares no coneguereu,
per morir en ser vos nat,
entrels dos cossos posàt
beneyt Sant, restareu vos.
...
Lo Llòch de Corró Demunt
vos venera ab devociò,
experimentánt cada punt
la vostra Intercessió:
De tots mals sou Advocát
sempre ohint nostres clamors.
...
Donchs puix haveu alcançàt
en lo Cel tant gran repòs,
Mamet Benaventuràt
pregàu per los pecadors.Església de Sant Mamet. Corró d'Amunt.
Foto: Amador Alvarez.

Vista posterior. Foto: Amador Alvarez.

Interior de l'església. Foto: romanicobert.cat.Comentaris