Goigs al beat Guillem de Montpeller

GOIGS A LLAOR DEL BEAT GUILLEM DE MONTPELLER DE LA SAGRADA ORDRE DEL CISTER, CONFESSOR DE CRIST. LA SEVA FESTA, 9 D'ABRIL.

Per la vostra cobejança
en un viure més auster,
Del cel deu-nos la fermança
Fra Guillem de Montpeller.

Flor gentil de senyoria,
segons diuen vells annals,
d'un tronc noble refloria
allà en terres provençals.
És de santa recordança
el nom de Guillem Sisè.
...
La pregària pugi pia
pugi a Vós Beat Guillem,
grata us sia l'harmonia
d'aquests Goigs que ara us cantem;
feu que regni la bonança
a les llars i en el terrer.


Comentaris