dijous, 10 d’agost de 2017

Goigs als Sants Metges Cosme i Damià.

GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS METGES SANT COSME Y SANT DAMIÁ QUE SE VENERAN EN LA SUA DEVOTA CAPELLA. Any 1897.

Els Sants Metges Cosme i Damià.
Puix en vosaltres está
mostrar Deu á tots clemencia;
O Sant Cosme, y Damiá
curaunos tota dolencia.

Molts miracles, y virtuts
habeu fet en mort, y en vida,
á molts sorts, ciegos, y muts
donantlos salut cumplida:
Allargaunos donchs la ma,
puix Deu vos ha dat potencia.
...
De diversas malaltías
feu curas ab molt amor,
als que de nits, y de dias
vos reclaman de bon cor:
Y ja que en vostra Capella,
vos donan culto ab decencia.

Puix que Deu vos exaltá
de Metjes ab la excelencia;
O Sant Cosme, y Damiá
curaunos tota dolencia.


* No sé a quina capella es refereixen els Goigs, perquè no ho posa. A l'estar editats a Girona possiblement sigui l'església dels Sants Metges de Sant Julià de Ramis, però també podria ser qualsevol altra.

.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada