Goigs a santa Helena. Any 1703.

COBLES DE LA GLORIOSA S. ELENA, COMPOSTES ARA NOVAMENT PER UN DEVOT SEU, RESIDINT EN LA S. CASA DEL HOSPITAL GENERAL DE S. CREU DE BARCELONA. Anys 1617 i 1703.

Santa Helena de Constantinoble,
qui va trobar les relíquies de la Vera Creu de Jesucrist.

Reyna Santa venerada,
en los Cels la mes serena,
siau la nostra Advocada,
gloriosa Santa Elena.

Llohem tots la vostra vida,
digne de molt gran memoria,
quant primer tinguereu Gloria,
en veureus ja convertida,
à la Fè tan exalçada,
de Jesus, ques de dons plena.

Axi que jà convertida
à la Fè de Jesu-Christ,
en un somni vos fonch dit,
que fos prest vostra partida,
per allà hont amagada,
era la Creu, gran estrena.
...
Puix per Vos la Creu trobada
fonch de Christo hóc senti pena,
siau la nostra Advocada,
gloriosa Santa Elena.

Font: Manel


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat i Aguilera.


Comentaris