dimarts, 8 d’agost de 2017

Goigs a sant Llorenç. Capella de Palau-surroca a Terrades (Alt Empordà, Girona).

GOIGS EN LLAHOR DEL GLORIÓS SANT LLORENS, DIACA Y MARTRI, FILL DE HUESCA, EN ARAGÓ: QUAL IMATGE SE VENERA EN LA CAPELLA PÚBLICA DEL CASTELL DE PALAU SURROCA, DE LA PARRÓQUIA DE TERRADAS, EN LO BISBAT DE GERONA.

Sant Llorenç, diaca i màrtir.
Cantarém la santedat
de Vos, ¡oh Martri glorios!:
Sant Llorens de Deu amat,
á Jesús pregau per nos.

Vostres pares quant nasquereu
Llorens per nom vos posaren;
de llorer lo nom traguereu,
y pareix profetisaren
la corona que heu lograt,
de Martri molt prodigiós.
...
També assí en est Castell
teniu Vos santa capella,
donant consol verdader
á 'ls qui us invocan en ella,
concedintlos de bon grat,
lo remey mes venturós.

Aquest poble de Palau
vos venera ab reverencia:
¡oh font que sempre rajau,
no 'ns deixe vostra clemencia!;
y en tota necessitat
ohiunos ¡oh Sant ditxós!.

Puig lo Cel heu alcançat
espanyol Mártri gloriós;
Sant Llorens de Deu amat,
á Jesús pregau per nos.


Castell de Palau-surroca. La capella es troba tocant el castell en el costat nord.
El Castell de Palau-surroca té els seus orígens en la primitiva església de Sant Llorenç. Hi ha un document del segle XIV que qualifica la capella del castell d'antiquíssima. Segons Joan Badia, pot ser datada el segle X i posteriorment fou fortificada afegint vers el segle XIII muralles i torres quan era senyor Berenguer Palau.
Foto: Albert Sarola Juanola.

Imatges de l'interior de la capella. Fotos: salines-bassegoda.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada