Goigs al benaurat Màrtir i Doctor il·luminat Ramon Llull.

GOIGS A LLAOR AL BENAVENTURAT MÀRTIR I DOCTOR IL·LUMINAT RAMON LLULL. Any 1927.

El beat Ramon Llull

Puix sou l'Amic de l'Amat
oïu el qui en Vós confia:
Il·luminau nostra via,
oh Doctor il·luminat.

Nostre poble estava en sava,
nostra sang estava en bull,
quan Mallorca us infantava,
oh gran Màrtir Ramon Llull.
Les arenes de Bugia
vostra sang ha rubricat.
...
¡Oh Randa, muntanya amada,
muntanya de Visió
on la pensa és exalçada
on és doblada l'amor:
Quina glòria no't venia
del Penitent demacrat!
...
Escoltau, Ramon, benigne,
aquest himne en vostre honor;
si de Vós no és prou digne
escalfau-lo Vós d'amor;
feu més bo de cada dia
el joglar qui l'ha trobat.

Edició dels Amics dels Goigs. Font: bibliogoigs.


Comentaris