Goigs a sant Francesc Xavier en la seva parròquia de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANT FRANCESC XAVIER. PATRÓ TITULAR DE LA TENÈNCIA PARROQUIAL DE LA BARRIADA OBRERA D'HORTA (BARCELONA).


Puix l'esguard us refulgia
arborat pel vostre zel,
Xavier, feu-nos de guia
pel camí que porta al cel.

Gronxolà vostra infantesa
de Navarra el vell bressol,
i com lliri de puresa
que s'esberla al bes del sol,
Xavier, poncellà un dia
vostre místic, sant anhel.
...
Des del cel, Patró benigne,
nostre barri beneïu.
Féu que el poble, franc i digne,
servi sempre el sant caliu
de la fe devota i pia,
perquè el foc no es torni gel.

Que d'arran de la boscúria
de la Peira, verd plomall,
se n'allunyi la penúria
i no hi falti mai treball;
que amb el pa de cada dia,
l'home viu sense recel.
...


Església de Sant Francesc Xavier al barri de Can Peguera de Barcelona.
Va ser edificada  just al costat de la masia de Can Peguera, enderrocada el 1949 per construir-hi un bloc d'habitatges socials. L'actual barri de Can Peguera, també conegut com Ramon Albó o Cases Barates va ser urbanitzat durant els anys vint per  allotjar els obrers arribats de la resta d'Espanya per treballar en la construcció del metro de Barcelona.
Foto i explicació anterior: Marcel Albet.

Història gràfica d'aquesta església en el bloc Memòria dels barris.Comentaris