Cobles o goigs a la Mare de Déu de la Serra. Reminyó, a Fogars de la Selva (La Selva, Girona)

Mare de Déu de la Serra a Reminyó, Fogars de la Selva

Puig tot dó de vostra ma
lo rebem baix en la terra:
vullaunos sempre ajudar,
Mare de Déu de la Serra.
...
En mil tres cents vint y hú
vostre temple fabricaren;
los devots tots en comú.
com á Mare vos cridaren;
de est modo ho pensaren,
puig qui ho pensa no erra.
...
Sou visitada molts anys
ab un molt antich fervor
de Hostalrich y Gaserans
y de Fogás ab gran amor;
per donarvos lo seu cor
un gran poble se desterra.
...
Vos tenen en gran estima
la Selva, Vallés y contorn,
los devots de la Marina
alaban lo vostre nom;
y puig ohiu a tothom
que á Vós clama de la terra.
...
Lo divino Criador,
que's fou fill obedient,
volgué estesseu present
en la Serra, en Reminyó;
per lograr puig lo perdó
de nostre cualsevol erra.

Puig sou estrella del mar
y gran Reina de la terra,
vullaunos sempre ajudar,
Mare de Déu de la Serra.


D'origen romànic i amb un porxo característic.
Es celebra l'aplec el primer diumenge de setembre.
Fotos: Josep Maria.Comentaris