Goigs a sant Nicolau. Teià (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DE SANT NICOLAU DE BARI, BISBE DE MIRA. PATRÓ DELS NOYS DE LA ESCOLA DEL POBLE DE TEYÁ, BISBAT DE BARCELONA. Los que tots los anys fan una alegre y distreta festa en lo seu dia, que és al 6 de desembre. Composts per Joan Bruguera y Valls, fill del citat poble.

Sant Nicolau de Bari
Patró de nens i mainada, de pescadors i mariners, i de cases de penyores. 

Ja que patró y advocat
Sou dels noys principalment:
Nicolau de Mira amat,
Defenseu al ignocent.

Allá en l'Asia menor,
Pátara, ciutat ditxosa
Per los pares ab pur cor
Y pregaria fervorosa
Foreu al cel demanat,
Ohintlos l'Omnipotent.
...
De Teyá'ls noys, ab cor noble,
Després que missa han ohit,
Van ab banderas pel'poble
Cantant tots per son profit;
De lo que han arreplegat,
Lo seu mestre'ls fa un present.

Si aquí heu estat estimat
Per l'estudiós jovent:
Nicolau, nostre advocat,
Vetllaunos seguidament.


Comentaris