Goigs a sant Francesc Xavier. Palafrugell (Baix Empordà, Girona)

GOIGS DEL GLORIÓS APÓSTOL DE LAS INDIAS SANT FRANCISCO XAVIER, QUE SE VENERA EN LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ EN PALAFRUGELL.

Sant Francesc Xavier

Ja que en vos lo seu poder
manifestá lo Senyor:
Siáu nostre protector
Sant Francisco Xavier.

Navarra il·lustre hidalguia
y noble sanch vos donà,
París en vos admirá
de un gran talent la energía;
peró de sa companyia
Jesús gloria os volgué fer.
...
Palafrugell que os venera
en esta santa capella,
y que sa defensa en ella
devota trobar espera,
de pesta y danys, tota entera
libre per vos lógria ser.

Apostólich Missionér
de la India conquistador:
Siáu nostre protectór
Sant Francisco Xavier.


Ermita de Sant Sebastià on antigament s'hi venerava també a sant Francesc Xavier.
Foto: Àlex.


Comentaris