Goigs a Ramon Llull, venerat a Mallorca com a beat.

El beat Ramon Llull

Fassém be á la Causa-Pia
del Sant Mallorqui major
de la Fè gran defensor,
y defensor de María.

Convertit ja vos Ramon
à la Divina BONDAT,
havent los pecats plorat,
y dexat pompas del mon:
Demostrarse vos solia
Crucificat el Señor.
...
Vostros llibres adorava
un Angel parlant ab vos,
y ab son Infant glorios
MARIA vos consolava:
En extasis vos tenia
de los dos tan gran favor.
...
Mallorca el ser vos ha dat,
el Cel la Sabiduria,
el Martiri la Bugia,
el Rey la Universidat:
Y de aquesta Hierarquia
vos ha fet Mestre major.
...
Cantém puys ab alegria,
que el Sant Mallorqui Major,
es de la Fé defensor,
y defensor de Maria.Comentaris