Goigs a santa Quitèria. Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE, Y MARTYR S. QUITERIA, QUE SE CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT JULIA DE LLISSADEMUNT. Any 1711.

Santa Quitèria.
Pintura en una església de Mallorca.
Foto: Martigri

Puix gosau de gloria tanta
Verge, y Martyr gloriosa,
guardaunos Quiteria Santa
de la rabia furiosa.

Filla de Reys, y Pagans
foreu, pero vostra gracia
va borrar tota desgracia
per amor dels Christians:
del Etern foreu infanta
per ser de son Fill Esposa.
...
En un Convent de Benets
diguereu fos sepultat
vostre cos, hont venerat
molts miragles haveu fets,
curant, com tothom ho canta,
de rabia, verola, y rosa.
...
Puix de Deu sou tant bastanta
de alcançar gracia abundosa,
guardaunos Quiteria Santa
de la rabia furiosa.


Església parroquial de Sant Julià de Lliçà d'Amunt.
Foto: Amadalvarez.


Comentaris