Goigs a sant Ferriol. Ceret (Vallespir, Catalunya del Nord)

GOIGS DE SANT FERRIOL, LA CAPELLA DEL QUAL ESTA SITUADA EN LO TERME DE CERET.

Sant Ferriol

Alcansau-los la salut
A la gent que tant vos vol;
Pregau à Jesus per nos,
Glorios Sant Ferreol.

Capita de gran valia,
A pesar del president,
Ensanyareu la doctrina
Als soldats y altra gent;
A la santa fé per vos
S'en venian ab gran vol.
...
Entre moltas altras glorias,
Que en est mon Deu vos ha dat,
Es que al terme de Ceret
Del molts siáu visitat,
Ahont tots gozam per vos
Salut, que així Deu ho vol.
...
Puix remey trobam per vos,
Sempre de lo que nos dol,
Pregau á Jesus per nos,
Glorios Sant Ferriol.


Font: Universitat de Perpinyà.

Ermita de Sant Ferriol a Ceret
Foto i més informació: viquipèdiaSant Ferriol a la capella de Ceret
Foto: Bernat Boïls

Capelleta portàtil de Sant Ferriol
Foto: Bernat Boïls


Comentaris