Goigs a sant Hilari. Sant Hilari Sacalm (La Selva, Girona)

GOIGS A LLAOR DE SANT HILARI DE POITIERS, PATRÓ DE L'ESGLÉSIA ARXIPRESTAL DE SANT HILARI SACALM, BISBAT DE VIC.

Sant Hilari, bisbe i doctor de l'Església

De Sacalm Patró i guia
sou per gràcia del Senyor:
Beneïm Déu qui ens envia
de l'Església el gran Doctor.

D'Aquitània fill Hilari,
de nobles pares nascut,
excel·lí en dó extraordinari
de ciència i gran virtut,
en ambdós tant excel·lia
Roma el fa Sant i Doctor.
...
Molts Concilis i Sants Pares
declarant-lo Sant Doctor
de l'Església és a les clares
que és eix Sant un gran Pastor,
per ovelles, si ens volia
li hem dit amb gran amor
i ens respon: Si és així, sia.
...
Vós qui sou Patró i guia
d'eixa Església Arxiprestal:
Conduïu La Guilleria
a la Pàtria celestial.


Imatge de Sant Hilari a la façana de l'església parroquial.
Foto: Josep Maria.

Interior de l'església parroquial de Sant Hilari Sacalm
Foto i més informació: poblesdecatalunya
Església parroquial i arxiprestal de Sant Hilari Sacalm.
Foto: Josep Maria.


Comentaris