Goigs a la Mare de Déu del Carme. Mataró (Maresme, Barcelona)

GOIGS A LLAHOR DE MADONA DEL CARME DICTATS PER UN PREVERE BENEFICIAT DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE STA. MARIA DE MATARÓ. ANY DEL SENYOR MCMXVIII.

Sant Simó Stock rebent l'Escapulari de la Mare de Déu del Carme.

Puig que es Vostra Senyoria
Regina de terra i cel:
Siau nostre nort i guía
Verge i Mare del Carmél.

Salve, Verge Immaculada!
Salve, imán de nostre cor!
font i centre del amor,
augusta aurora rosada
de serena matinada,
fulgurant com bell estél.
...
I en Vos, oh Verge sagrada,
confían tots vostres fills,
qui per vencer els perills
i mondanal alenada,
han vestit, amb fe provada,
l'Escapulari del cel.


Basílica de Santa Maria de Mataró
Foto: annobi

Comentaris