Goigs a santa Llúcia. Parròquia de Sant Cugat de Salt (Gironès, Girona)

GOZOS DE LA GLORIOSA SANTA LUCÍA VIRGEN Y MARTIR, VENERADA EN LA PARROQUIA DE SALT, OBISPADO DE GERONA.

Santa Llúcia a l'església parroquial de Sant Cugat de Salt

Puig de Jesús, sou amada,
i en lo Cel tan ben quista
Llucia Verge sagrada
guardaunos sempre la vista.
...
Per vostra humilitat,
i grant santedat de vida,
Pasquasi lleó irát,
vos va fer perdrer la vida,
Martir sou, i degollada
com fou St. Joan Baptista.

En vostra santa Capella
de la Parroquia de Salt,
acuden Santa Donzella
de tota esta encontrada,
prenentvos per Advocada
en aquesta vida trista.

En Venecia trasladada
sou en temps de la conquista,
Llucia Verge sagrada
guardaunos sempre la vista.


Parròquia de Sant Cugat, de Salt
L'any 2008 es va fer la solemne commemoració dels 1.125 anys.
La construcció actual és de l'any 1635, ampliada el 1913.

Comentaris