Goigs als Sants Metges Cosme i Damià. Santa Coloma de Farners (La Selva, Girona)

GOIGS DELS SANTS METGES COSME I DAMIÀ VENERATS EN L'ERMITA DE SANT MARÇAL. PARRÒQUIA DE SANTA COLOMA DE FARNÉS. Any 1947.

Els Sants Metges Cosme i Damià

Puix que el Senyor us donà
tan gran singular ciència,
cureu-nos tota dolència
Sants Metges, Cosme i Damià.

De pares nobles nascuts
d'Aràbia en llunyana terra,
des de petits féreu guerra
al vici amb vostres virtuts;
de Déu sempre benvolguts
grans secrets us ensenyà.

Per millor servir a Déu
apreneu la medicina,
i amb llum superior, divina,
cures admirables feu;
remei per tots mals sabeu
i ningú us reclama en va.
...
Vostres Imatges sagrades
per guardar-nos de tot mal
al costat de Sant Marçal
de tothom són venerades;
i amb confiança visitades
pel malalt que's vol curà.


Interior de l'ermita de Sant Marçal, presidida per aquest sant i a l'esquerra hi ha les imatges de Sants Cosme i Damià. Foto: Conèixer Catalunya

Ermita de Sant Marçal a Santa Coloma de Farners
Foto: Josep Maria

Porxo de l'ermita de Sant Marçal. Foto: Josep MariaComentaris