Goigs a sant Pere. Patró de la parròquia de Montagut. Montagut i Oix (Garrotxa, Girona)

GOIGS EN HONOR DEL GLORIÓS MÁRTIR APOSTOL SANT PERE PATRÓ DE LA PARROQUIA DE SANT PERE DE MONTAGUT. BISBAT DE GERONA.

Imatge de Sant Pere apòstol a l'església de Montagut

Puig ab Dèu tanta valia
Teniu per darnos socós,
Siau nostre patró y guia
Sant Pere Apóstol gloriós.

En la antigua Galilea
De pares molt bons nasquereu
Y pobre com ells prenguereu
De pescar la humil tarea;
Cafarnaúm vos tenía
Entre los seus pescadors.
...
Montagut per son patró
Vos té, y á vostra virtut
Ple de confiansa acut
En tot traball y aflicció,
Que promptament remedia
Vostre auxili poderós.Església parroquial de Sant Pere de Montagut, a la part més alta del poble. És del segle XII i amb reformes posteriors. Fins al 1936 varen presidir el temple les taules d'un retaule del segle XVI, realitzat pel mestre Pere Mates i que avui es guarden al Museu Diocesà de Girona. Representen la vida del primer papa de l'església i patró de Montagut.


Imatge de Sant Pere sobre la porta de l'església.
Fotos: Josep Maria.


Comentaris