Goigs a la Mare de Déu del Carme. Aiguaviva (Gironès, Girona)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL CARME QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE AIGUA-VIVA, BISBAT DE GERONA.

Mare de Déu del Carme

Los favors Reyna Sagrada
que han rebut de vostras mans:
cantan los Carmelitans,
siáu benaventurada.
...
Miraunos, Reyna Sagrada,
desplegant las vostras mans,
cumplint las vostres promesas
ab tots los Carmelitans,
seréu sempre alabada,
com sou ara y mes abans.

Aygua-viva en Vos, Senyora,
acút de nit y de dia,
siaunos sempre valedora
ja que en Vós tant sols confia.
Y la Gloria desitjada
lograunos per vostras mans.

Puig gosám Reyna Sagrada,
dels favors de vostras mans:
cantan los Carmelitans
siáu la nostra advocada.


Parròquia de Sant Joan d'Aiguaviva

Comentaris