Goigs a sant Joan Baptista

Sant Joan Baptista

Cantarém ab alegria
vostra vida Sant Joan,
puig de Vos profetat han
que de Cristo sou la via.

Los sants Profetas divins
de Vos han profetisat,
que á preparar los camins
á Cristo su enviat:
Beneyt siau, y lloat
ab lo Pare Zacaria.

Ab miracle concebut
foreu per Elisabeth,
vostre Pare torná mut
puig no cregué en lo secret:
del dó que Deu li tramét
fins que vingué al vostre dia.
...
Per tothom sou vos llohat
y tota la Monarquia:
En vostra fé se confia
Patró y mártir Sant Joan.


Comentaris