Goigs a sant Joan Baptista

Cantarém ab alegria
vostra vida Sant Joan,
puig de Vos profetat han
que de Cristo sou la via.

Los sants Profetas divins
de Vos han profetisat,
que á preparar los camins
á Cristo su enviat:
Beneyt siau, y lloat
ab lo Pare Zacaria.

Ab miracle concebut
foreu per Elisabeth,
vostre Pare torná mut
puig no cregué en lo secret:
del dó que Deu li tramét
fins que vingué al vostre dia.
...
Per tothom sou vos llohat
y tota la Monarquia:
En vostra fé se confia
Patró y mártir Sant Joan.


Comentaris