Goigs a sant Proget. Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS S. PROGET, BISBE Y MR., QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL DE STA. MARIA DE PALAU TORDERA, BISBAT DE BARCELONA*. QUAL FESTA SE CELEBRA TOTS LOS ANYS LO DIA 25 DE JANER. ANY 1867.
*Actualment és del Bisbat de Terrassa.

Sant Projecte, popularment Sant Proget, bisbe i màrtir que és copatró de la vila i motiu de la festa major en la segona quinzena de gener.

Puig que es vostra santa vida
maravella la major;
ohiu al devot queus crida,
Proget Martir del Senyor.

Foreu francés de nació,
y de Ubernia natural,
de llinatge principal,
segons diu la tradició:
Mes vostre major blassò
de la Iglesia es ser pastor.
...
Per patrò y son tutelar
esta vila vos venera,
vullau, donchs, Palau Tordera
majorment patrocinar:
De mal nos vullau guardar,
y ser nostre protector.

Puig gosau eterna vida,
y regnau ab lo Senyor;
siau del devot queus crida,
Bisbe Sant, intercessor.Església de Santa Maria de Palautordera amb el Montseny al fons.
Foto: Marc Pou

Comentaris