Súpliques a la Mare de Déu dels Torrents. Correà, al municipi de L'Espunyola (Berguedà, Barcelona)

SÚPLICAS QUE PERA DEMANAR PLUJA'S CANTA Á LA MARE DE DEU DELS TORRENTS EN SON PROPI SANTUARI DEL TERME DE CORREÁ, BISBAT DE SOLSONA.

Mare de Déu dels Torrents
Foto i més informació: Cartes i postals d'arreu

Escolteu la humil instancia
De vostres pobres sirvents:
Deunos pluja ab abundancia,
Verge santa dels Torrents.

Qual bella rosa entre espinas
Vostra Imatje un bou trobá
Allá dins d'un bosc d'alsinas,
Y pasmat s'agenollá;
Que'ns voleu protegir mostran
Maravellas tan patents.

Als Torrents foreu baixada
En devota professó,
Hont de tots sou venerada
Ab creixent devoció!
Puig sou reyna de las ayguas,
Regueunos los nostres bens.
...
¡Oh dolsa Esperanza nostra!
S'están morint los sembrats,
Ab una mirada vostra
Reviurán los camps y prats:
Y us benehirem nosaltres
Y tots los nostres vinents.

Repetim ab fe y constancia
Nostras súplicas fervents:
Deunos pluja ab abundancia
Verge santa dels Torrents.


Santuari de la Mare de Déu dels Torrents a Correà. La Mare de Déu es troba des de fa anys a l'església parroquial de Sant Martí de Correà.
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

La festa major de Correà, en motiu de la Mare de Déu dels Torrents, es celebra el segon diumenge de setembre. Al matí hi ha la Santa Missa i un pica-pica. Per la tarda, el popular "ball de l'esquella".

Església de Sant Martí de Correà, on es venera actualment la Mare de Déu dels Torrents. Foto: Ajuntament de l'Espunyola


Comentaris