Goigs a la Mare de Déu de la Consolació. Cercs (Berguedà, Barcelona)

GOIGS QUE SE CANTAN Á NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ, AL PRIORAT DE SANT SALVADOR DE LA VADELLA.


Si sou consol dels mortals,
y Reyna de compassió,
Mostreuvos nostra Advocada
Mare de Consolació.

Consolació l' mon clamava
entre culpas sepultat,
cuant lo Deu de alta bondat
lo gran remey preparava,
y enviarvos decretava
per la nostra redempció.
...
Consolació suspiraren
tots los de aquest Priorat,
y per últim han lográt
lo tresor que desitjaren:
ab Vos luego se abrassaren,
plens de afecte, y devoció.
...
Postrats tots á vostres peus
clamarém ab sumissió,
mostreuvos nostra Advocada
Mare de Consolació.


Casa i ermita de la Consolació a començaments del segle XX
Foto: Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

Ermita de la Consolació, en les instal·lacions de Carbons de B. (La Rodonella, Cercs). Foto: Joel Marimon


Comentaris