Goigs a la Mare de Déu de Llanera. Torà (La Segarra, Lleida)

GOIGS EN HONOR DE SANTA MARIA DE LLANERA (O DE LES PALLISSES) DEL BISBAT DE SOLSONA PER A ACONSEGUIR EL BENEFICI DE LA PLUJA.


Ja que sou tan poderosa,
valgueu-nos, Santa Maria:
De Llanera, Verge pia,
deu-nos pluja copiosa.

Vós teniu molt gran poder
davant de l'Omnipotent,
i, si voleu, al moment,
nostra ditxa poder fer.
Per ço us prega fervorosa
eixa gent que en Vós confia.
...
Aigua quasi no trobem
per nostres necessitats,
s'assequen camps i plantats
i tot anuncia la fam.
La sequedat horrorosa
va aumentant-se cada dia.
...
I ja que Llanera en Vós
l'esperança té posada,
sigueu-li sempre advocada
per a enviar-li socors.
Mirant-la, doncs, carinyosa,
retorneu-li l'alegria.

- Obriu, Senyor, els núvols del cel.
- I envieu pluja a la terra.Porta de l'ermita de Santa Maria de Llanera (s. XI)
Foto:  Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà

Ermita de la Llanera, al costat del mas Llanera ja enrunat. Ara també està enrunada l'ermita. Foto: apactora.org


Comentaris