Goigs a la Mare de Déu de Coguls. Ermita a Sant Serní de la Pedra, a La Coma i la Pedra (Solsonès, Lleida)

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DE COGULS, QUE ES VENERAVA A LA MASIA DE SANT CRISTOFOL DE COGULS, PARRÒQUIA DE SANT CERNÍ DE LA PEDRA, BISBAT DE SOLSONA.


Puix a Vós desconsolada
prega la gent cada dia:
Ajudeu-nos Verge Pia
de Coguls anomenada.

Quan l'àngel us saludà
fou el vostre goig primer,
restant vostre claustre enter
el Fill de Déu s'encarnà
en Vós, a qui destinà
per mare seva estimada.
...
De Coguls ací postrada
aquesta masia devota,
a Vós Senyora us invoca
amb Fe ferma i esforçada;
guardeu-la de carestia
de llagosta i pedregada.

El veïnat també amb fervor
iguals gràcies us demana:
Verge i Reina Sobirana
concediu-li aquest favor.


Porta de l'ermita de Sant Cristòfol de Coguls (o de Pasqüets)
Foto: Isidre Blanc

L'ermita forma part del mas del mateix nom.
Es troba a la parròquia de Sant Serní de la Pedra.
Foto: Isidre Blanc


Comentaris