Cobles al Santíssim Sagrament. Ripollet (Vallès Occidental, Barcelona)

COBLES EN LLAHOR DEL SANTÍSIM SAGRAMENT DE LA EUCARISTÍA, PER CANTAR LOS FIELS DE LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT ESTEVE DE RIPOLLET, AB MOTIU DE LA INAUGURACIÓ DE LA CAPELLA DEDICADA EN HONOR DE TANT AUGUSTÍSSIM MISTERI, EN LO DIA 4 DE JANER DE L'ANY 1883.


Puig que haveu volgut Senyor
Entre 'ls homes habitar;
Rebém tots ben nets de cor
Lo Sagrament del Altar.

S'acostava l'hora greu
Que l'anyell inmaculat
Devia esser inmolat
Pels pecats del poble seu:
Veniu, angels, y admireu
Ternura tan singular.
...
Per honrarvos Ripollet
Vos ha alsat nova capella,
Pera mostrarvos en ella
Del seu bon cor lo secret:
Desd' avuy de goig complert
Volen sos fills disfrutar.
...


Agraeixo a mn. Joan Carreres i Pera l'aportació d'aquests Goigs
Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Església parroquial de Sant Esteve de Ripollet
Foto: Susi4

Comentaris