Poema a la Mare de Déu de Núria

Á NOSTRA SENYORA DE NURIA SE DIRIGEIX ESTA SEGUENT LLETRA:

Mare de Déu de Núria

Molt sovint, y humilment
Tot bon devot de Maria
Deu dirli ab gran alegria
Aquesta lletra següent.

Ave sou Eva mudada
Sens lo dany de aquella pena
Maria de gracia plena
Del Senyor digna morada:
Vos sou la dona sagrada
Entre totas benehida
Que al mon heu portát la vida
Ques lo fruit immaculát
Del vostre ventre sagrát
Jesus benehit sens mida.
...
Per tant no falta res mes
Sino que corresponguém
Tots al amor queus debem,
Pues lo vostre desitg es,
Que tothom al cel pujés
Al eixir de esta presó;
Y ja que la salvació
Per vos nos ha de venir,
Feu que tots al cel empir
Tingám nostra possessió.

Ó sagrat cor de Maria,
Feu queus honria ab tal fervor,
Com mereix lo vostre amor,
Mon cor, y la anima mia.

Salve Regina.


Comentaris