Oració al Sant Patró celestial de cadascú

Patró celestial, pregueu a Déu sempre per mi que em glorio amb el vostre nom;
confirmeu-me en la Fe; enfortiu-me en la virtut; defenseu-me en la lluita, per tal que, vencent l'enemic maligne, mereixi obtenir la glòria eterna.
Amén.

Sant Josep
Monestir de Montserrat

Comentaris