Lloances a la Mare de Déu del Claustre o de les Trenes de Solsona (Solsonès, Lleida)

LLOANCES A LA MARE DE DÉU DE LES TRENES, SOTA L'ADVOCACIÓ DEL CLAUSTRE DE SOLSONA. HOMENATGE AL DR. JOSEP PONT I GOL ARQUEBISBE DE LA SEU PRIMADA DE TARRAGONA.

Mare de Déu de les trenes o del Claustre

Passeu un cabell suau
damunt de les meves penes
que la blavor vos escau
Mare de Déu de les trenes!

D'un pou us varen eixir
com un gallet d'aigua blava.
(A dins, com un teranyí
la caballera us celava).
Si el cor, com l'Infant, em cau,
cabells, siguin malles plenes,
que d'aguantar vos escau,
Mare de Déu de les trenes.
...
Passeu un cabell suau
damunt de les meves penes
Si no, per què em feu esclau,
Mare de Déu de les trenes?


Mare de Déu del Claustre de Solsona

Comentaris