Consagració al Sagrat Cor de Jesús (de santa Margarida Maria)

Sagrat Cor
Pati interior d'Écija (Sevilla)

Jo, N..., em dono i consagro al Sagrat Cor de nostre Senyor Jesucrist; jo li dono la meva persona i la meva vida, les meves accions, penes i sofriments, per no voler servir-me de cap part del meu ser, sinó per a honorar-lo, amar-lo i glorificar-lo. Aquesta és la meva voluntat irrevocable: d'ésser tot d'Ell i fer-ho tot pel seu amor, renunciant, amb tot el meu cor, a tot el que el pogués desplaure.

Jo us prenc, doncs, oh Sagrat Cor, per l'únic objecte de mon cor, el protector de la meva vida, l'assegurança de la meva salvació, el remei de la meva fragilitat i de la meva inconstància, el reparador de totes les faltes de la meva vida i el meu refugi segur a l'hora de la mort.
Siau, doncs, oh Cor de bondat, la meva justificació envers Déu Pare, i aparteu de mi els raigs de sa justa ira.
Oh Cor d'amor, jo poso la meva confiança en Vós, perquè ho temo tot de la meva malícia i de la meva feblesa, mes ho espero tot de vostres bondats.
Consumiu, doncs, en mi tot el que us pugui desplaure i fer-vos resistència. Que vostre pur amor s'imprimeixi tan endins en el meu cor, que jamai jo us pugui oblidar, ni ésser separat de Vós.

Jo us suplico per totes les vostres bondats que el meu nom sigui escrit en Vós, puix vull fer consistir tota la meva felicitat i tota la meva glòria en viure i morir en qualitat d'esclau vostre. Així sia.


Comentaris