Deprecacions a la Mare de Déu de Lourdes. Santuari de Prats de Lluçanès (Lluçanès, Barcelona)

Mare de Déu de Lourdes (de Lurdes) al seu Santuari de Prats de Lluçanès.
És el primer santuari d'Espanya dedicat a la Mare de Déu de Lourdes.
Foto: Josep Maria

- Oh Maria, filla predilecta del Pare,
que us heu aparegut a Lurdes
amb un vestit blanc com la neu dels Pirineus,

feu que les nostres ànimes
conservin sempre immaculada
la gràcia rebuda en el baptisme,
pel qual som fills de Déu i hereus del cel.
Avemaria...

- Oh Maria, Mare del Fill de Déu,
que us heu aparegut a Lurdes
amb uns rosaris a les mans i unes roses als peus,

feu que, contemplant devotament els misteris
que el Rosari ens recorda,
escampem arreu amb la nostra manera de viure
la fragància exquisida de les virtuts cristianes.
Avemaria...

- Oh Maria, temple i sagrari de l'Esperit Sant,
que us heu aparegut a Lurdes
i heu proclamat la glòria
de la vostra Immaculada Concepció
després d'haver estat declarada dogma de fe,

feu-nos la gràcia d'estimar i obeir
la santa mare Església
en la qual volem viure com a bons fills
fins a l'instant de la nostra mort.
Avemaria...

- Oh Maria, Reina i Mare de misericòrdia,
que us heu aparegut a Lurdes,
predicant penitència i suplicant oracions
pels pobres pecadors,

feu que, reconeixent les nostres culpes
amb sincer penediment,
sapiguem unir-nos a Jesús en les nostres penes
i oferir-les per la salvació del món.
Avemaria...

- Oh Maria, Salut dels malalts i consol dels afligits,
que us heu aparegut a Lurdes
fent brollar una font miraculosa d'aigües abundoses,

apiadeu-vos de tots els qui us imploren
i concediu-nos que amb el vostre auxili
puguem passar per aquesta vall de llàgrimes
acceptant amb una perfecta resignació
els designis de la Providència.
Avemaria...

Antífona: S'ha aparegut a la terra la gloriosa reina del cel;
ha dut al seu poble paraules de salut
i és penyora de pau;
exulten d'alegria els cors dels àngels i dels fidels
celebrant la Immaculada Concepció, al·leluia.

Preguem: Senyor, per la Immaculada Concepció de la Verge Maria vau preparar una mansió digna del vostre Fill; us supliquem devotament que els qui celebrem l'aparició de la mateixa Verge Maria aconseguim la salut espiritual i corporal. Pel mateix Jesucrist Senyor nostre. Amén.

Comentaris