Mare de Déu de la Feixa. Alsamora, municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà, Lleida)

Mare de Déu de la Feixa
No es conserva cap document gràfic de la imatge d'aquesta Mare de Déu. Però
aquest dibuix la representa segons diu la gent gran del poble.

Puig sou de pietat tanta
Y de esta Feixa protectora:
Os suplicám Reina y Santa
Que ampareu al que os adora.
...
Segons tradició antigüa
Es vostra Imatge trobada,
Y en Alsamora exaltada
Iglesia luego os dedican;
Nostras pregarias devotas
Ohiunos en ella, Senyora.
...
En Vos Reina Soberana
Posám tots nostres amors;
Os oferim nostres cors
Y os entregám la nostra ánima,
Que la guardeu del infern,
Vos quen sou llibertadora.

Y de aquest mon sou lo honor
Y del Cel Emperadora:
Feu que tingan bona mort
Vostres devots de Alsamora.


Runes de l'antiga església d'Alsamora. Tot el poble va quedar abandonat als anys 1960 i van robar la imatge de la Mare de Déu.
Foto: Gustau Erill i Pinyot

Comentaris