Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu. Patrona de Manlleu (Osona, Barcelona)

CANTICH Á LA GLORIOSISSIMA ASSUMPCIÓ DE MA. SANTISSIMA, BAIX QUAL DIVINO MISTERI LA VENERA PER TITULAR Y PATRONA LA FIDELISSIMA VILA DE MANLLÈU, Y SA PARROQUIA.

Maria Assumpta

Desdel gran Trono exaltada,
ahont regnáu Verge Pia:
Siau la nostra advocada
Reyna dels Angels Maria.

Vostra mort, transit gloriós,
un Angel vos anuncia
de part de Deu que l'envía,
qual alegre rebéu Vos;
gosáreu de vostre Espós
y car Fill la companyía.
...
Qual blanca Paloma hermosa,
qual Rosa candida y pura,
resplandent pujáu la altura
Vara de Jessé preciosa;
al Cel entrau magestuosa
dels Angels en companyía.
...
Esta Vila de Manlléu
per Patrona vos adora,
y si humil á Vos implora
promptament la socorreu;
vostras gracias no cesséu
pues en Vos ella confia.

Reyna del Cel Soberana
dels pecadors nort y guia:
Siau la nostra advocada
Reyna dels Angels Maria.Església parroquial de Santa Maria de Manlleu
Foto: Francesc Ojeda

Mare de Déu Assumpta, patrona de Manlleu

Altar de l'església de Santa Maria de Manlleu
Foto: Josep Torra

Comentaris