Poema a la Mare de Déu de Queralt. Berga (Berguedà, Barcelona)

LA FÁBRICA LLUÍS NE, EN SA FESTA DE SANT ANTONI, Á SA PATRONA LA VERGE DE QUERALT (1890)


Pujem l'escala santa
De nostre hermós Palau;
La Verge es qui'ns hi encanta,
Antoni qui'ns hi atrau:
Ab cor plé de tendresa
Cantemlos mil llahors:
Feu que logrem, Princesa,
De Antoni los favors.

Cada any en eixa festa
Lo taller Lluís Ne
Vos canta a tota orquesta
Lo Ofici i Goigs també;
Per mes gala y grandesa
Prioras fa y Priors.

No'ns cansa la montanya.
Lo rost, ni'l pedregal,
Ni'ns cansa de Fumanya
La costa garrigal:
De Berga la bellesa
Un veu desde'ls Dolors.
...


Santuari de Queralt
Foto: Eulàlia Garreta

Comentaris