Goigs a sant Ermengol. Els Prats de Rei (Anoia, Barcelona)

GOIGS QUE SE CANTAN EN LA CAPELLA DEL GLORIOS ST. ARMENGOL, BISBE DE URGELL, Y PATRÓ DE PRATS DEL REY, BISBÁT DE VICH, À 3 DE NOVEMBRE.

Sant Ermengol

Puix sou del firmament sol
per tot home pecador;
Siáu nostre Protector
gloriós Sant Armengol.

Donareu senyals de amor
desde vostra tendre edat,
y per vostra santedat
foreu despres gran Pastor.
Sou de Urgell lo Protector
dels Prats lo resplandent sol.

En Urgell vostra nobleza,
ab miracles aumentareu,
la divina Fé ensenyareu
ab claredat, y viveza:
Del Altissim lo temor
infundint à qualsevol.
...
Esta Capella tant santa
Don Ramon de Bereungués
os eregí molt cortés
en Abril de mil sinquanta.
Perque tot pecador
fosseu la fragua, y crisol.
...
Los Devots de Prats del Rey
vos tenen per son Patró,
y venint ab Professó
imploran tots son remey.
Ja que venen ab fervor
concediulos son consol.
...Ermita de Sant Ermengol, molt enrunada, a Els Prats de Rei.
És romànica, documentada el 1076, però refeta al segle XVIII
Foto: Albert Esteves. Més informació.


Comentaris