Goigs a la Mare de Déu de Montserrat. Antiga procura de Montserrat a Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS EN LLAHOR DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT, LA QUAL SE VENERA EN LA QUE AVANS FOU PROCURA DE DIT MONESTIR Y AVUY DIA CASA DE LA OBSEQUIOSA FAMILIA MARCET.

Mare de Déu de Montserrat

Causa de nostra alegria,
Temple de la Trinitat,
Amparaunos Verge pia
Princesa de Montserrat.

Era un jorn cap la vesprada,
Lo raig del sol s'apagava
Y á poch á poch avançava
La nit fresta y endolada:
Lo toch del Ave Maria
Donava 'l bronze sagrat.
...
En altres jorns Verge Pura,
Barcelona us venerava
En la casa ahont estava
De Montserrat la Procura:
La que posseheix avuy dia
Marcet, comerciant honrat.
...
Los Marcets en sa morada
Vos han axecat capella,
Ahont vostra imatje bella
Es altre cop venerada:
Premieu Verge Maria
Tant gran generositat.Porta del Palau Magarola de Barcelona (C/Portaferrissa, 13). Edifici del segle XVIII que conserva restes d'un antic edifici dels segles XV-XVI que fou la seu de la procura de Montserrat a Barcelona. El timpà de la porta és del segle XVI i representa la muntanya i les ermites de Montserrat. Foto i més informació: poblesdecatalunya.cat


Comentaris