Oració a la Mare de Déu, Font de bondat, del Papa Benet XVI


Santa Maria, Mare de Déu,
tu vas donar al món la vertadera llum,
Jesús, el teu Fill —Fill de Déu.
Tú et vas lliurar completament
a la crida de Déu
i així esdevingueres font
de la bondat que brolla d'Ell.

Mostra'ns Jesús. Guia'ns a Ell.
Ensenya'ns a conèixer-lo i a estimar-lo,
perquè també nosaltres puguem
esdevenir capaços de l'amor vertader
i ésser fonts d'aigua viva
enmig d'un món assedegat

.

Comentaris