Goigs a sant Jaume apòstol. Parets d'Empordà (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS DEL GLORIOS, Y BENAVENTURAT APOSTOL SANT JAUME, PATRÒ DE ESPAÑA QUALS SE CANTAN EN LA PARROQUIA DE PARETS. BISBAT DE GERONA.

Sant Jaume apòstol
Lloem tots ab alegria
Sant Jaume molt glorios,
en lo Cel nos sie guia
devant Deu tot poderos.

En lo Cel, y en la terra
sie nostre advocat,
puix es lo primer dels Martyrs
de tot lo apostolat,
honremlo tots de bon grat
aquest Sant tant valeros.

Puix que sou patro de España
y molt gran familiar,
ajudau als devots vostres
nols vullau desamparar,
vullaulos encaminar
á la gloria ahont estau vos.
...


Església parroquial de Santa Llogaia a Parets d'Empordà
Foto: Vulcano


Comentaris