Goigs a sant Brauli, Confessor i Bisbe de Saragossa

GOIGS EN HONOR DE S. BRAULI CONFESSOR Y BISBE DE ÇARAGOÇA. SA FESTA Á 26 DE MARÇ.

Sant Brauli, bisbe i confessor

Puig la vostra erudició
A tot lo mon ha pasmat:
Brauli, siau advocat
De l'Espanyola Nació.

Virtut é ingeni molt viu
Vostra infantesa adorná,
Y sant Isidor cuidá
Que tinguera bon cultiu:
De tan sábia direcció
Surtireu aventatjat.
...
La sede de Çaragoça
Lo vostre germá ocupá,
En sa Iglesia desitjá
Brillasseu vos, llum hermosa:
Y joan instá per çó
Volervos á son costat.
...
En lo temple del Pilar
Está lo vostre cos Sant,
Y si viu á Espanya tant
Se esmerá en auxiliar:
Ara ab molta mes rahó
Deu ser son escut amat.

Puig en la celestial Sió
Brillau, illustre Prelat:
Siau, Brauli, ferm advocat
De l'Espanyola Nació.

Goigs procedents de la mediateca de MontpellerSant Brauli, bisbe

Comentaris