Goigs a la Mare de Déu de Guadalupe (any 1871)

Mare de Déu de Guadalupe

Já que nostra fé y pietat
Allá en Mejich vos adora;
De Guadalupe Senyora,
Deslliuraunos del pecat.

N' era un jorn ¡Oh jorn ditxós!
Un pobre indi 's dirigia
A missa, sens companyia
Per oirla fervorós:
Quan l' hi apareguereu Vos
En gloriosa majestat.
...
En lloch signat pel varó
Hermita s' edificá
Y á ella se traslladá
Exa imatje en professó
Aumentant la devoció
Lo fervor y la pietat.

Finalment edificada
Una esglesia sumptuosa
La imatge miraculosa
A ella fou transportada
Essent de tots invocada
En tota calamitat.


Detall de la Mare de Déu de Guadalupe

Comentaris