Goigs a la Mare de Déu de Rubinat. Rubinat (La Segarra, Lleida)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE RUBINAT, QUE 'S VENERA EN AQUESTA PARROQUIA, BAIX LO TÍTOL DE SEDES SAPIENTIAE.


Mare del Verb eternal,
Font de la Sabiduria,
Ensenyaunos, ó María,
Y guardaunos de tot mal.

La primera Vos sabereu
Los misteris de salut;
Un Angel á Vos acut
Y col·loqui ab ell tinguereu;
Tot seguit Mare siguereu
De Jesus Rey immortal.
...
Daunos la llum de fé,
Guiaunos pel bon camí,
O Mare del Verb diví,
Ensenyaunos á obrar be;
Acompanyaunos també
En nostre tránsit fatal.

Lo poble de Rubinat,
Que te 'l niu dalt d'una altura
A Vos acut, Verge pura,
Quan se troba atribulat
Escoltaulo de bon grat
Des vostre trono immortal.


Església de Santa Maria i poble de Rubinat
Foto: Àngela Llop
Església parroquial de Rubinat. Foto: Montserrat Pérez
Interior. Foto: Jordi Contijoch

Comentaris