Himne del matí: Joia de l'alba...

Himne de la Litúrgia de les Hores:

Joia de l'alba...
salve!


S'atansa el dia,
canta la joia,
volant per l'aire
canta l'ocell;
el cel ens crida
per lloar Déu.

Joia de l'alba...
salve!

Que el pecat fugi
—tot ell tenebra—
fora els escàndols!
Tots som germans!
La fe ens congrega
per ser un sol cor.

Joia de l'alba...
salve!

És l'hora bona
per a estimar-nos,
comença l'hora
del ben obrar;
lluny la tristesa!,
volem cantar!

Joia de l'alba...
salve!

Tenim un Pare,
quina alegria!
Oh do inefable,
Crist ens fa fills!
Déu és font viva...
Lloem l'Amor!

Joia de l'alba...
salve!

Comentaris