Goigs a la Mare de Déu dels Dolors. Berga (El Berguedà, Barcelona)

Mare de Déu dels Dolors

Puix sou mare dolorosa,
Dolça esposa.
Pregueu pels pecadors,
Verge i Mare dels Dolors.


El primer Dolor d'altura,

Verge pura,
Simeó profetitzà;
Dient que'l Fill us serà
Espasa dura
Que'l cor us traspassarà,
Parlant de sa mort penosa.
Dolça esposa...
...
(de l'edició més antiga dels goigs):
Los devots que vos veneran
Y prosperan
En vostra congregació,
Mostrant sa devociò
Ab que esperan
En vostra protecció,
Baix vostre amparo reposan
Dolsa esposa...

Comentaris