Goigs al sant Crist d'Alcúdia (Mallorca), de Miquel Costa i Llobera

Sant Crist d'Alcúdia

Puix aquí vostra bondat
se fa tan coneixedora,
assistiu a qui us adora,
oh Jesús crucificat!

De la fe sou la senyera,
noble escut sou protector,
on xifrà nostra avior
pietat ben vertadera.
Tan alt signe et condecora,
fidelíssima ciutat.
Assistiu...

Tan santa i antiga imatge
no se sap qui l'esculpí;
al coval de Sant Martí
ja tal volta tengué estatge,
quan gent bàrbara invasora
perseguí tot lo sagrat...
Assistiu...

Quan en llarga rogativa,
per un any de set cruel,
vos dugué el poble feel
a la cova primitiva,
d'aigua i sang sorprenedora
vos mostràreu tot suat.
Assistiu...

Bé va veure tot el poble
un miracle tan patent,
i en féu reconeixement
el Jurat en cap molt noble:
així en acta valedora
deixà el fet testificat.
Assistiu...

Sequedat desoladora
poc després de tal suor
acabà amb bona saó
produint molt bona anyada.
Prou Alcúdia commemora
un miracle tan provat.
Assistiu...


Amb la Triennal al Sant Crist es commemora que l'any 1507 aquest Crist va suar sang

La Triennal del Sant Crist d'Alcúdia, que es celebra cada tres anys. Aquest any (2013) toca.

Comentaris