Goigs a sant Ponç, màrtir. Maçaners (El Berguedà, Barcelona)

Sant Ponç

Puig de gràcies sempre ompliu
a qui us prega de bon cor.
Poderós Sant Ponç veniu
prompte, prompte a mon favor.

Dos emperadors romans,
pare i fill, Felip tots dos.
Predicant, girareu vos
de gentils en cristians
no tement dels fers pagans
provocar lo gran furor.

Si pagareu amb la vida
los Felips sa conversió
no pogué al predicador
perdonar l'arma homicida:
Déu vos paga amb goig sens mida
del martiri lo valor.
...
Lo poble de Maçaners
amb gran goig i alegria
amb sa capella i glòria
que vos té en el lloc de Molers
qui d'amor a Vos és pres
troba sempre un protector.
...
Deslliureu-nos de pecat
fent florir tota virtut
donant-nos vida i salut
curant tota enfermetat:
en tota necessitat
feu-nos de bo al Senyor.


El poble de Maçaners

Ermita de sant Ponç de Molers (s. XI-XII) força apartat del poble de Maçaners. És del municipi de Saldes. Al fons, el Pedraforca. Foto de Llorenç.


Comentaris