Càntic abans de la santa Comunió (Miquel Costa i Llobera)


Oh cels!, ja ve el Senyor...
La seua resplendor
de glòria, du amagada...
Mes l'esperit creient
l'adora aquí present
en l'Hòstia immaculada.

On cels!, ja ve el Senyor,
i l'ànima en terror
s'abisma contorbada...
El just rep tremolant
el Déu tres voltes sant
en l'Hòstia immaculada.

Mes, ah!, és el Salvador
qui cerca, bon Pastor,
l'ovella aperduada.
Pel pobre i pel mesquí
Jesús ara ve aquí
en l'Hòstia immaculada.

Així ja el pecador,
que en penitent dolor
té l'ànima rentada,
s'acosta confiat
—oh Font de pietat!—
a l'Hòstia immaculada.

Sospira a Vós, Senyor,
per aqueix món traidor
la vida atribolada...
Remei contra tot mal,
Pa d'àngels celestial
és l'Hòstia immaculada.

Oh Sagrament d'Amor,
que en pèlag de dolçor
la vida heu renovada!
Oh bon Jesús, mon Déu,
som vostre i Vós sou meu
en l'Hòstia immaculada!

.

Comentaris