Goigs a la Mare de Déu del Roser. Edició de Santa Maria dels Turers de Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Aquests goigs del Roser són els genèrics que es canten a molts llocs. Una altra edició d'aquests mateixos goigs els podeu veure fent clic aquí.


Mare de Déu del Roser
Vostres goigs amb gran plaer
cantarem Verge Maria.
Puix la vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vós Senyora
un Roser molt excel·lent,
quan vos féu mereixedora
de concebre'l purament;
donant fe al Missatger,
que del Cel vos trasmetia,
el Déu Pare qui volia,
fóssiu Mare del Roser.

Del Sant Ventre produïda
la planta del Roser verd
fou dels Angels circuïda,
i servida amb gran concert,
i restà pur i sencer
vostre cos amb alegria,
quan parí en l'Establia
el Celestial Roser.
...
Comentaris