Entrades

Jesús a les Noces de Canà. Himne de la Litúrgia de les Hores