Himne a la Sagrada Família (de la Litúrgia de les Hores)


Tu, que vas distret pel món,
mira bé aquesta casa:
Déu hi és tan natural,
que ningú no se n'adona.

Llar humil de Natzaret,
honorable fusteria,
Déu infant que hi va creixent,
i corona de silenci.

Casolana excelsitud,
divinal empetitir-se;
de les cristianes llars
fonament, arrel i exemple.

Glòria al Pare i al Fill
i a l'Esperit de vida,
com en el començament,
ara i per tots els segles. Amén.


.

Comentaris